Firma Pelagius Consulting powstała jako odpowiedź na istniejące na rynku zapotrzebowanie na fachowe usługi projektowe, doradcze, outsourcingowe i szkoleniowe z zakresu ochrony środowiska.

Pelagius Consulting świadczy kompleksowe usługi w zakresie projektowania, outsourcingu i szkoleń z zakresu ochrony środowiska. Celem działania jest pogodzenie postępującego rozwoju gospodarczo-ekonomicznego z wymaganiami ochrony środowiska i dzięki temu przyczynienie się do realizacji zasady zrównoważonego rozwoju.

Kompleksowość świadczony usług obejmuje:

 • etap przedinwestycyjny :
  • wykonywanie dla Inwestorów dokumentacji środowiskowych takich jak raport oddziaływania na środowisko czy karta informacyjna przedsięwzięcia, w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (prowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko);
  • wykonanie wstępnych waloryzacji lokalizacji przewidywanych pod przyszłe inwestycje,
 • etap eksploatacji
  • (uzyskujemy pozwolenia i zezwolenia np. pozwolenia wodnoprawne, pozwolenia na wprowadzanie gazów do powietrza, pozwolenia na wytwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie odpadów, ),
  •  outsourcing (prowadzenie bieżącej ewidencji i sprawozdawczości gospodarowania odpadami, naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska, raporty PRTR, raporty do KOBiZE),
  • audyty ekologiczne, szkolenia otwarte i zamknięte.

Specjalizujemy się w obsłudze zakładów gospodarowania odpadami (punktów zbierania, zakładów odzysku i unieszkodliwiania), stacji obsługi pojazdów i stacji demontażu pojazdów, inwestycji developerskich (biurowo-usługowych).

W swojej działalności łączymy wiedzę techniczną, prawniczą oraz praktyczną.

Nasze zasady:

 • kompleksowość usług – celem jest odciążenie Klienta z całego zakresu obowiązków z ochrony środowiska spoczywających na nim oraz świadczenie usług w sposób wygodny dla klienta;
 • podążanie za Klientem – cieszymy się z rozwoju naszych Klientów i w zakresie naszej działalności pomagamy im w tym poprzez realizację projektów na terenie całej Polski;
 • odpowiedzialność – lubimy wyzwania i nie boimy się ich, ale realizujemy projekty z zachowaniem odpowiedzialności zarówno wobec partnerów handlowych, jak i środowiska naturalnego.

Na zasadach konsorcjum współpracujemy ze specjalistami wymaganymi do realizacji konkretnego projektu. W miarę potrzeb naszych Klientów, dzięki sieci powiązań i sprawdzonych partnerów jesteśmy w stanie zapewnić obsługę w zakresie pomiarów środowiskowych (akustycznych, analizy emisji do powietrza i innych), obsługi archeologicznej, geologicznej, architektonicznej, BHP oraz obsługi prawnej.

raport środowiskowy

raport o oddziaływaniu na środowisko

pozwolenie na wytwarzanie odpadów

zezwolenie na zbieranie odpadów

inwentaryzacje przyrodnicze

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj